CONVOCATÒRIA BORSA DE TREBALL D’AUXILIAR ADMINISTRATIU

Procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una personal laboral temporal, torn lliure, denominació “auxiliar administratiu”. Sistema selectiu: concurs. Per cobrir de manera àgil i ràpida vacants, substitucions i qualsevol altre tipus de contingència temporal d’aquest grup professional.