Model d’instància

MODEL D’INSTÀNCIA

L’Ajuntament d’Almoster posa a disposició de la ciutadania els formularis de sol·licitud adaptats a cada tràmit en els qual s’indica quina és la documentació específica que s’ha d’adjuntar.

 

No obstant això, podeu fer servir el model general de sol·licitud que s’adjunta en aquesta fitxa quan no existeixi un formulari específic per a la gestió que voleu realitzar.

 

Observacions:

És convenient no utilitzar aquest imprès genèric si existeix un imprès específic pel tràmit a realitzar, ja que el model específic detalla les dades imprescindibles, la documentació que cal adjuntar i si correspon el pagament d’una taxa per aquell tràmit concret.

 

Model d’instància genèrica per realitzar qualsevol tràmit que no disposi d’imprès normalitzat.

 

Versió PDF