FILLS IL·LUSTRES

Foren fills d’Almoster els tres germans Aymamí i Ferrer, missioners claretians:

 

Antoni Aymamí i Ferrer (1870-1941), fundador de les reduccions a Basilé i Naspupú el 1926 a la Guinea espanyola, autor de catecismes i altres llibres catequístics en bubi, d’un diccionari bubi-espanyol i de l’estudi Los Bubis.

 

Manuel Aymamí i Ferrer (1878-?).

 

Josep Aymamí i Ferrer (1881-1952), rodamón apostòlic que predicà sempre amb el verb i amb l’exemple, i escampà una alenada de vitalitat camptarragonina a més de quinze llocs del món, entre ells Texas, Mèxic, Arizona-Yuma, Perú, l’Havana, etc.