Dades 3r trimestre de 2018

EntitatRati Operacions Pagades (dies)Import Pagaments Realitzats (euros)Rati Operacions Pendents (dies)Import Pagaments Pendents (euros)PMP (dies)
Almoster16,98336.480,82175,5811.685,9722,30