Rosa Guerrero

Primera tintent d’alcalde i regidora de Salut, d’Acció Social i de Promoció Econòmica

La situació del poble, rodejat de dos nuclis urbans importants, La Selva del Camp i Reus, té uns condicionants econòmics importants. Tot sent conscients d’aquesta realitat, l’objectiu de la regidoria de promoció econòmica és fer créixer l’activitat econòmica del nostre municipi, utilitzant la promoció turística com uns dels eixos per aconseguir-ho.  Aquests objectius de clar caire econòmic, pretenem que siguin compatibles amb les necessitats i realitats socials d’un poble de les característiques d’Almoster.