S’aprova el projecte de pavimentació i serveis del carrer Joan Bertran

S’aprova el projecte de pavimentació i serveis del carrer Joan Bertran

El ple aprova una bonificació de l’IBI per a famílies nombroses, la incorporació d’una taxa per a l’ús de la Sala de Vetlles i el projecte de condicionament de la carretera T-3231

 

El dilluns 25 de març es va dur a terme una sessió ordinària del ple de l’Ajuntament amb quatre punts a l’ordre del dia a destacar; la proposta d’alcaldia per l’aprovació de l’informe del projecte de condicionament de la carretera T-3231 que va d’Almoster a la Selva del Camp, l’aprovació de pavimentació i serveis del carrer Joan Bertran, la modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 1 referent a l’IBI on s’incorpora una bonificació per família nombrosa i finalment, la proposta de modificació de la taxa de servei del cementiri.

 

En el primer punt del dia, el consistori va aprovar el projecte de pavimentació i serveis del carrer Joan Bertran amb un pressupost d’execució de 181.109,21 €.

 

Referent a la proposta de l’alcaldia per a la modificació de l’ordenança fiscal reguladora de l’impost sobre béns immobles, es va aprovar la modificació de l’Ordenança Fiscal núm.1 vigent al municipi d’Almoster referent a l’IBI, en el sentit d’incorporar una bonificació per a família nombrosa. Així doncs, les famílies tindran sobre la quota íntegra de l’impost el percentatge de bonificació, sempre que es compleixin tots els requisits que s’indiquen a continuació:

 

VALOR CADASTRALNOMBRE DE FILLS O FILLES
Fins a 30.000,00 €90%50%30%
De 30.000,00 € a 60.000,00 €60%35%20%
De 60.001,00 € a 100.000,00 €30%20%10%

 

També es va aprovar el punt número 10 de l’ordre del dia, la modificació de la taxa de servei del cementiri municipal, incorporant la taxa per ús de la sala de vetlles i la concessió d’un columbari. Així doncs, les taxes queden d’aquesta manera:

CONCEPTETAXA
Concessió nínxol670,00 €
Concessió columbari193,00 €
Manteniment i conservació nínxol20,80 € a l’any
Manteniment i conservació columbari5,00 € a l’any
Ús de la sala de vetlles158,00 € per cada 24 h o fracció
Inscripcions exhumacions/inhumacions34,68 €
Registre d’inscripcions, permutes i tramitacions a títol d’herència20,80 €

 

Finalment es va aprovar el projecte de condicionament de la carretera T-3231 d’Almoster a la Selva del Camp de la Diputació de Tarragona, que tindrà un pressupost d’execució per contracta de 5.065.528,85 €.

deixa una resposta

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà.