Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament

Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament

La plaça situada al carrer Sardana, passarà a dir-se plaça 1 d’octubre

 

El dilluns 25 de juny, el consistori va celebrar, a dos quarts de vuit del vespre, una sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Almoster. Dins dels punts de l’ordre del dia, es van aprovar les actes de les sessions ordinàries del passat 26 de març i 18 d’abril. També es va donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació del pressupost exercici 2017.

 

En aquest Ple, es va aprovar l’expedient 2/2018 de modificació de crèdit mitjançant el crèdit extraordinari i suplement de crèdit. Entre les partides més destacades hi ha l’incorporació d’un nou membre a la Brigada municipal per un període de 3 mesos, l’obertura de l’Ajuntament una tarda a la setmana, la celebració dels 10 anys de les Barrakes, arreglar les cortines del Teatre Municipal, un concurs d’idees per a la plaça Josep Rosselló, la segona part de la rehabilitació del cementiri i dels carrers Portal, Pare Aymamí i Jacint Verdaguer i la instal·lació de climatització a l’escola i a la Casa de cultura.

 

A més, es va aprovar la cessió gratuïta del local del carrer Joan Bertran a CAIXABANK per la instal·lació d’un caixer automàtic. També es van modificar la normativa reguladora dels ajuts per al foment de la natalitat al municipi d’Almoster i de l’OF que regula l’impost sobre vehicles de tracció mecànica per incloure la bonificació als vehicles elèctrics.

 

Es va aprovar sotmetre el text refós del POUM a informació pública, donant audiència als afectats per les modificacions substancials i suspenent les tramitacions i llicències a l’àmbit del PP5-PP6.

 

Per finalitzar, es va aprovar la proposta d’alcaldia d’assignar el nom de Plaça 1 d’octubre a la zona d’esbarjo entre el carrer Joan Bertran, Pare Aymamí i carrer Sardana, com també es va aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per la implantació de la Bona Brossa.

 

deixa una resposta

La vostra adreça de correu electrònic no es publicarà.