Selecció de personal

Procés selecció 1 plaça d'administratiu, funcionari de carrera, promoció interna

Bases i convocatòria procés selectiu

Per Resolució de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’ Almoster de data 6 de maig de 2022 núm. 2022- 0000279 es va resoldre convocar procés per a la selecció d’una plaça de personal funcionari de carrera, escala administració general, subescala administrativa, enquadrada en el Grup c1, mitjançant concurs-oposició, torn promoció interna, vacant a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, d’acord amb les bases que tot seguit es transcriuen: 

Aprovació provisional llista d’admesos i exclosos, nomenament tribunal i data de la prova de català en el procés d’estabilització de l’Ajuntament d’Almoster, de personal laboral fix, sistema de concurs oposició, torn lliure, en el marc de l’article 2 de la Llei 20/2021

Anunci llista provsional

Borsa de treball

Arquitecte/a tècnic/a

Per Resolució de l’Alcaldia de data 27 d’agost de 2021 núm. ‘2021-0000484’ es va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treballd’arquitecte/a tècnic/ a l’Ajuntament d’Almoster, d’acord amb les bases i la convocatòria que tot seguit es transcriuen:

Actualitat

Agenda

març 31
20:30 - 22:30

El temps

Almoster, ES
12:07 pm, març 23, 2023
17°C
lleugerament ennuvolat

Xarxes