Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

Borsa de treball

Per Resolució de l’Alcaldia de data 27 d’agost de 2021 núm. ‘2021-0000484’ es va resoldre convocar el procés per seleccionar el personal que ha de formar part d’una Borsa de treball d’arquitecte/a tècnic/a l’Ajuntament d’Almoster, d’acord amb les bases i la convocatòria que tot seguit es transcriuen:

Selecció de personal

Bases i convocatòria procés selectiu

Per Resolució de l’Alcaldia de l’Ajuntament d’ Almoster de data 6 de maig de 2022 núm. 2022- 0000279 es va resoldre convocar procés per a la selecció d’una plaça de personal funcionari de carrera, escala administració general, subescala administrativa, enquadrada en el Grup C1, mitjançant concurs-oposició, torn promoció interna, vacant a la plantilla de personal d’aquest Ajuntament, d’acord amb les bases que tot seguit es transcriuen: 

 

Aprovació provisional llista d’admesos i exclosos, nomenament tribunal i data de la prova de català en el procés d’estabilització de l’Ajuntament d’Almoster, de personal laboral fix, sistema de concurs oposició, torn lliure, en el marc de l’article 2 de la Llei 20/2021.

Ajuntament

C. Pare Aymamí, 14
43393 Almoster
977 855 110
aj.almoster@altanet.org
www.almoster.cat

Horari d’atenció al públic:
DL – DV de 8:00 a 14:00
DC de 15:00 a 17:30

Política de privacitat
Avís legal