Previous slide
Next slide
Previous slide
Next slide

L’Ajuntament d’Almoster aprova la modificació de les ordenances fiscals pel 2024

La majoria s’incrementen en un 3,5% que serà la pujada de l’IPC

L’Ajuntament d’Almoster ha aprovat la modificació de les ordenances fiscals pel 2024. Després de deu anys sense incrementar cap taxa ni impost, el consistori d’Almoster va demanar un estudi a la Diputació de Tarragona per tal saber a través d’una comparativa, com es trobaven altres municipis de les mateixes característiques que el nostre i al Baix Camp. Aquest va demostrar que Almoster estava molt per sota pel que fa al tipus impositiu d’aquests impostos. És per això i per tal de no continuar perdent diners, que durant el ple ordinari del mes de desembre celebrat el 20 de desembre, es va fer una proposta de modificació, la qual, va ser aprovada per majoria absoluta, amb els vots a favor d’ERC, En Comú Podem i l’abstenció de Junts per Almoster.

L’IBI (impost de béns immobles) s’incrementa un 3,5% per aquest any 2024, tot i que la idea és anar pujant l’IPC cada any. Aquest impost no tindrà efectes fins al 2025.

Altres impostos que s’incrementen un 10% són l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica (IVTM), l’ICIO (impost per la realització d’obres) i el cementiri.
Pel que fa al clavegueram, s’estableixen trams i s’incrementen les següents quotes:
1. La quota tributària corresponent a la concessió de la llicència o autorització de pressa a la xarxa de clavegueres s’exigirà una sola vegada i consistirà en la quantitat fixa de 251 € per cada habitatge, establiment comercial, de serveis, indústria, bars restaurants, etc.

  1. La quota tributària per la prestació dels serveis d’evacuació d’excretes, d’aigües pluvials, negres i residuals serà la suma d’una quantitat fixa de 2,57 €/mensuals més l’aplicació dels següents coeficients per m3consumit d’aigua:

De 0 a 36 m3/trimestre 0,07€

De 36 a 60 m3/trimestre 0,10 €

A partir de 60 m3/trimestre 0,13 €

Les escombraries i a causa de la norma europea, no pot ser deficitària, és per això que s’incrementen les tarifes un 15%.

Per finalitzar, i pel que fa al subministrament d’aigua potable, hi ha tres tarifes que s’incrementaran en un 10%; per drets de connexió, per conservació de la xarxa general i del comptador i per venda de comptador i Portella.

S’estableix una quarta tarifa per consum d’aigua i s’incrementen un entre un 14% els dos primers trams, 16% el tercer, 20% el quart, 25% el quart i 30% l’últim i es creen més trams.

Ajuntament

C. Pare Aymamí, 14
43393 Almoster
977 855 110
aj.almoster@altanet.org
www.almoster.cat

Horari d’atenció al públic:
DL – DV de 8:00 a 14:00
DC de 15:00 a 17:30

Política de privacitat
Avís legal