• Prevenció d’incendis forestals, per import de 6.076,93€.